Seksuell Vold Home Page

 Seksuell Vold Hjemme Side

Seksuell Vold er et betydelig problem i Usa. SV refererer til seksuell aktivitet der samtykke ikke er innhentet eller gitt fritt. Noen kan oppleve SV, men de fleste ofrene er kvinner. Personen som er ansvarlig for volden er mannsdominert, og er vanligvis noen kjente til offeret. Personen kan være, men er ikke begrenset til, en venn, kollega, nabo, eller et medlem av familien.

CDC bruker en 4-trinns tilnærming til å løse offentlige helseproblemer som seksuell vold:

  1. Definere problemet
  2. Identifisere risiko og beskyttende faktorer
  3. Utvikle og prøve ut forebyggende strategier
  4. Sikre utbredt adopsjon

Det endelige målet er å stoppe seksuell vold før det begynner.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0012283/